Контакти

Как да се свържете с нас:

Телефон за поръчки: 00359 889 237 378
Ако сте търговци:00359 888 31 99 90
За да получите обща информация: 00359 888 31 99 90
Маркетинг идеи: 00359 887 20 61 50

www.cleverbook.net

Банкова информация:

Райфайзенбанк/ Raiffeisenbank
IBAN: BG54RZBB91551035010828
RZBBBGSF

Адрес на дейност:

(не е търговски обект!)
София, ул. "Неделчо Бончев" 10, склад 18

Форма за обратна връзка: