12 признака за здравословна/нездравословна семейна среда

12 признака за здравословна/нездравословна семейна среда
Бихте ли си признали, че отглеждате детето си в нездравословна и невъзпитателна среда, в която цари хаос? Дете, което живее в обстановка с постоянно променящи се или направо липсващи правила много често става неуправляемо и егоистично.

Този тест ще ви помогне да набележите областите за подобрение във вашето семейство. Отбележете там, където твърдението е вярно:

1. Яденето се сервира в различни часове, не е задължително всички да ядат заедно.

2. Бонбони, вафли и др. храна без особена хранителна стойност е достъпна по всяко време.

3. Часовете за лягане не са точно определени и се променят през седмицата.

4. Няма уточнен вечерен час, в който децата трябва да са се прибрали от игра или излизане с приятели или пък има твърде ранен или късен такъв.

5. Домашни задължения, които са неподходящи за възрастта на децата (твърде много са или са твърде малко).

6. Бъркотия, безредие, боклук, мръсотия царят в дома през повечето време.

7. Лоши маниери, неуважение и грубост са характерни за комуникацията вътре в семейството.

8. Няма определено време за писане на домашни, както и няма последваща проверка на изпълнението.

9. Няма ограничения в използването на телефон, Интернет, телевизор, видео игри.

10. Не се обръща внимание на чувствата, нуждите, различията и необходимостта от лично пространство на най-малките деца в семейството.

11. Времето, прекарано в качествено общуване между деца и родители е недостатъчно.

12. Неясни правила, ?хаотични и непоследователни наказания, липса на наказание при провинение.
Всяко отбелязване в списъка по-горе е знак за важна промяна, която трябва да настъпи в семейната ви среда. Обмислете я внимателно и започнете да подобрявате нещата едно по едно.


12 признака за здравословна семейна среда

Дете, което живее в подредена семейна среда, с последователни и справедливи правила, обикновено е балансирано и общително.
Този списък ще ви помогне да проверите дали това се отнася за вашия дом. Отбележете там, където твърдението е вярно.

1. Здравословни ястия се сервират в определеното за хранене време и най-често всички членове на семейството се събират на масата.

2. Междинните похапвания са на полезна храна, има ограничения на сладките неща.

3. Спазват се определени часове за лягане, особено през седмицата.

4. Вечерният час е различен през седмицата и през уикендите и е подходящ за възрастта на децата.

5. Всеки има конкретни домашни задължения, съобразени с възрастта му.

6. В дома се поддържа се приемлива чистота и ред през повечето време.

7. Членовете на семейството общуват помежду си с уважение и позитивизъм.

8. Домашните работи се пишат когато трябва и след това се проверяват.

9. Има ограничения в използването на телефон, телевизор, Интернет или видео игри.

10. Уважават се нуждите и чувствата и на най-малките членове на семейството.

11. Децата и родителите прекарват достатъчно време заедно.

12. Има ясно определени правила, както и справедливи последици при изпълнение или нарушение.


Всяко отбелязване на точка от горния списък показва един страхотен напредък в мисията за създаване на балансирана и хармонична семейна среда. Продължавайте с неуморни, последователни усилия.
 

Източник: From the book, What All Children Want Their Parents to Know: 12 Keys to Raising a Happy Child by Diana Loomans & Julia Godoy  2005 New World Library

 

Още по темата:

24 съвета към любящите родители

Правилата на едно успешно семейство с 12 деца

Моля, не помагайте на децата ми!