7-те вида интелигентност на вашето дете 7 – Същностна интелигентност

7-те вида интелигентност на вашето дете 7 – Същностна интелигентност

Вашето дете притежава силно развита същностна интелигентност, в случай че:

- е подчертано самостоятелно

- разбира добре какво чувства

- търси тайни места

- прави нещата по собствен начин


Как да развивате същностната интелигентност:

- окуражете го да си води дневник

- дайте му достъп до компютър

- оставяйте му много свободно време за „нищонеправене” и мечти


3 години – тригодишното дете започва да се осъзнава като отделен индивид. То може да прави повече неща самостоятелно и е по-сигурно в собствените си възможности. Усеща независимостта си спрямо вас. Оставяйте детето си да прави колкото се може повече неща само.


4 години – децата на тази възраст често се изнервят. Това е един от начините, по който те опознават себе си, ?и все пак избухването не трябва да е твърде продължително и да премине в истерия. Наблюдавайте детето си когато се опитва да направи нещо и започва да се ядосва. Отказва ли се или продължава? Твърде много помощ или пък тоталната липса на такава може да го пречупи. Опитвайте се да намерите правилния баланс за вас. Оставяйте на детето си време само да опита преди да се намесите.


5 години – петгодишните деца вече познават възможностите си доста добре. Те обикновено знаят какво могат и какво не могат. Отделете на детето си уютно кътче, в което да чете. Направете така, че в него да е заобиколено от интересни книги и списания, които да го увличат.


Източник: http://www.literacynet.org/parents/intelligences.html

 

 

Още по темата:

 7-те вида интелигентност на вашето дете 1 - Езикова интелигентност

7-те вида интелигентност на вашето дете 2 - Пространствена 

7-те вида интелигентност на вашето дете 3 - Логическа/математическа интелигентност

7-те вида интелигентност на вашето дете 4 - Физическа/двигателна интелигентност

7-те вида интелигентност на вашето дете 5 - Музикална интелигентност 

7-те вида интелигентност на вашето дете 6 - Социална интелигентност