8-те вида интелигентност и успехът в училище

8-те вида интелигентност и успехът в училище

Това е откъс от книгата "Различните видове интелигентност: разкрийте талантите на своето дете" от поредицата "Ефективният родител".

 

Промяна на гледната точка

Отначало Хауърд Гарднър дефинирал седем вида интелигентност, към които през 1996 г. добавил осми вид – „натуралистична интелигентност“. Дефинирал определен брой критерии, позволяващи да бъде смятано като интелигентност нещо, което би могло да се определи като качество, умение, възможност или талант.

 

Ето определение за всеки вид интелигентност

Интелигентност

Това е способността

Музикално-ритмична

да си чувствителен към звуците, ритмичните и музикалните структури, към мелодиите, към акустиката;

Телесно-кинестетична

да използваш с лекота тялото си, да си сръчен с ръцете, да си чувствителен при допир;

Вербално-лингвистична

да обличаш мисълта си в думи, да умееш да се изразяваш, да си служиш умело с езика и думите;

Визуално-пространствена

да си създаваш умствени представи, да имаш правилна визия за пространството, да бъдеш чувствителен към цветовете и визуалната хармония;

Логическо-математическа

да разсъждаваш логично, да боравиш умело с цифрите и смятането;

Междуличностна

да завързваш взаимоотношения с останалите, да ги разбираш, да разбираш техните чувства, техните емоции, техните очаквания, да откриваш мястото си в групата, да умееш да работиш в екип, да съумяваш да се опреш на качествата и уменията на другите;

Вътреличностна

да познаваш себе си, да си способен да се учиш от преживяванията си (успехи или провали), да си поставяш осъществими цели, да се учиш от грешките си;

Натуралистична

да бъдеш чувствителен към природата, да я познаваш, да я разбираш, да я изследваш; да наблюдаваш, класифицираш, организираш елементите.

 

Гарднър смята, че не съществува йерархия между различните видове интелигентност, всички са важни – и едните, и другите. Важно е единствено да развиваме всички свои видове интелигентност хармонично, дори ако всеки от нас има преобладаващи способности за едни или предпочитания към други.

 

 

Нашата училищна система и нашето общество, най-общо казано, се опират основно на два вида интелигентност: вербално-лингвистична интелигентност и логическо-математическа интелигентност. Ако вашето дете има дефицит от единия или другия вид, това може да му създаде трудности в училище, защото училищната система преподава и оценява основно според тези два вида интелигентност.

 

В нашата образователна система учениците трябва да следват точни правила и да учат по определен начин, в конкретни срокове, заложени в учебната програма. За някои ученици това може да изисква много усилия, просто защото не могат да учат по съответния начин или пък моментът не е подходящ за тях.

 

По същия начин както не всички деца се научават да вървят или да говорят на една и съща възраст, училищните понятия не могат да бъдат заучени по един и същ начин от всички деца с еднакъв ритъм и в един и същ момент. За някои това изисква много енергия, докато за други ще е нещо просто и лесно. Така че в училище от детето ще се изисква да придобие знания и умения по начин, който невинаги е естествен за него: като в мита за Прокруст ще трябва да се вмести в рамката, която му се налага.

Рискът за вашето дете, което се развива в тази училищна система, е да пренебрегне талантите си, защото не съответстват на това, от което има нужда, за да успее в училище.

Например вашето дете има много добри музикални заложби, но как ще постъпите, ако среща трудности в училище? Ще следвате музикалното му пробуждане или ще го оставите настрани, за да има повече време да пише домашните си?

 


Ако осъзнаете много рано, че един или няколко вида интелигентност са особено силни при детето ви, дайте му възможност да ги използва и да ги развива още повече, вместо да ги пренебрегнете, защото няма нужда от тях, за да си учи уроците. То може да се опре на тях, за да развие и останалите си видове интелигентност.

 

Как да помогнете на детето да развива талантите си

  • От най-ранна възраст предлагайте на детето си възможно най-разнообразни дейности: музика, спорт, изкуство, четене, разходки в природата…
  • Пробудете го за различните области на знанието: водете го в музеи, посещавайте различни места, паркове, ферми, замъци…
  • Окуражете го да постоянства в области, които цени и които е избрал да развива, дори ако на моменти се задъхва, което е често срещано и нормално.
  • Дайте му възможности да надскочи себе си…
  • Интересувайте се отблизо от това, което го увлича: слушайте разказите му, четете неговите книги, водете го на тренировките и ходете с него на състезанията му, присъствайте на концертите му…

 

Ако искате да разберете как да разкриете и развивате различните видове интелигентност на детето си, прочетете книгата "Различните видове интелигентност: разкрийте талантите на своето дете" от поредицата "Ефективният родител".

 

Още от книгата:

Различните видове интелигентност: разкрийте талантите на вашето дете

Да се бориш с трудностите в училище, като се опреш на това, в което си добър