Четирите важни етапа във възпитанието на детето

Четирите важни етапа във възпитанието на детето

 

Първи период – до 5 години

До 5 години се активират активността, любознателността, интереса към живота. Вместо забрани и наказания – разсейвайте детето. Ако детето ви прави нещо опасно, направете уплашена физиономия или издайте уплашен възглас. Това е езикът, който детето ще разбере най-точно. Ако „мачкате“ детето до 5 години, то вие ще потиснете неговата жизнена активност, интерес към живота, интелекта, имунитета. Ще го научите да се подчинява, без да мисли, на грубата сила. Ще го направите лесна жертва.

 

Втори период – от 5 до 10 години

Това е времето за подчинение и изучаване на житейските правила. В това време активно се развиват логиката и интелектът на детето. То трябва да се научи до какви реакции биха довели неговите постъпки, да разбере как да предизвиква добро отношение към себе си и да избягва проявите на отрицателно такова. Не се страхувайте да давате знания на детето си, да му поставяте задачи и да изисквате тяхното изпълнение. Ако продължите да сте твърде внимателни и меки след 5 години, то детето ви ще израсне инфантилно и неспособно да полага усилия.

 

Трети период – от 10 до 15 години

След 10 години – съветвайте се с детето по всички важни въпроси, предоставяйте му възможност да проявява самостоятелност, поощрявайте го. Ако нещо не ви харесва, акцентирайте върху негативните последствия, като избягвате директните забрани. В тези години се формират самостоятелността и независимото мислене. Ако продължавате да закриляте детето, то ще израсне неуверено и зависимо от по-самостоятелните си приятели.

 

Периодът след 15 години

След 15 години се отнасяйте с детето си  с уважение. Вече е късно да го възпитавате и ви остава само да жънете плода на своя труд. Ако не го уважавате, то няма да ви го прости и ще си тръгне от вас при първа възможност.

 

Източник: 


Още по темата:

24 съвета към любящите родители

Най-модерната родителска техника - методът УСЗБ

7 въпроса, които да зададем на детето си след училище