Познай за кого си мисля!

Познай за кого си мисля!

Игри за деца и родители на път


Тази игра е подходяща за деца над 7 години и много бързо става любима на малките участници.


Уменията, които развива: планиране, проучване, аналитичност, памет, съобразителност.


Брой играчи – 2+


Как се играе: Започва най-малкият в компанията, като си намисля човек, известен на всички играещи. Останалите трябва да му задават въпроси, докато познаят кой е той. Ако непременно държите да има съпоставяне на резултати и победител, сложете мярка – да се познае до 15-ия или до 20-ия въпрос.


След втората-третата игра децата бързо схващат, че за да установиш факт, трябва да направиш правилното проучване.

Постепенно си изработват схема на въпросите, която води до успех, например:

Установяване на пола и приблизителната възраст: Момче ли е? Момиче? Мъж? Жена?

Установяване на връзката: Лично ли го познаваме?

Установяване на местоположението: В България ли живее? В чужбина ли живее? В София ли живее? На село ли живее?


Уточняване на профила в зависимост от отговорите по-горе:

Жена: Има ли деца? Едно? Две? Момче и момиче? Две момичета? Идвали ли са на гости у дома? С черна коса ли е и т.н.

Момче: Над 10 години ли е? Под 10 години ли е? В твоя клас ли е? Идвал ли ни е на гости и т.н.


Когато родителят избира човек, е добре да бъде изобретателен и да предизвика съобразителността на децата – например известен певец, който всички присъстващи харесват.


Приятна игра!

 

Още игри за деца и родители на път:

За щастие, за нещастие 

Асоциации

Забавни игри с лист и химикал - Азбучна игра