Отзив от ДГ 116 „Мусала“

Отзив от ДГ 116 „Мусала“

Уважаеми господа,
 

Благодаря на екипа на  "Клевър бук" за прекрасните мигове, които осигуриха на децата от Трета и Четвърта ПГ в  нашата детска градина!

Вашият екип, не просто представи образователни продукти, но по забавен начин  даде възможност на децата да играят и развиват своето мислене и въображение.

Считаме, че вашите образователни карти и книжки са добър начин за колективна и индивидуална работа и са добра основа за създаване на навици за самообучение у малките деца.

Още веднъж благодарим и се надяваме да създадем дългосрочно партньорство в името на развитието на нашите деца

Поздрави!                           

П. Андреева -Директор на  ДГ№116 "Мусала"