И пак за любовта …

И пак за любовта …

Лина (3,5г.) е доста палава в детската градина и честичко поступва Мишо.

Въпреки това Мишо споделя на майка си:

„Нищо, че Лина ме бие, аз пак я обичам!”