ОТВОРИ ОЧИ!

ОТВОРИ ОЧИ!

Ние от „Клевър Бук“ подкрепяме кампанията с това, с което можем – като я популяризираме и като

сами предпочитаме заведенията, които имат такъв стикер. За нас е непонятно как е възможно да бъде

отказван достъпа на кучета-водачи до заведения и институции, но явно това се случва. Надяваме се,

че е нещо временно и обществото бързо ще се самокоригира. Ето и повече информация за кампанията:

Целта на кампанията „Отвори очи“ е да подпомогне хората с увредено зрение, придружавани от кучета водачи. В много обществени места като хотели, ресторанти, банки и други институции все още не допускат незрящи с кучета водачи, въпреки Закона за интеграция на хората с увреждания. До голяма степен това се дължи на погрешното схващане, че допускането на такова куче би отблъснало потенциални клиенти. Ние знаем, че това не е така – повечето хора нямат нищо против.

Заедно можем да променим нещата, без това да ни струва нищо.

Как? Като избираме да посещаваме само обществените места, на чиито врати има този знак. Така ние насърчаваме все повече банки, ресторанти, хотели, офиси и обществени институции да променят отношението си към незрящите, придружавани от кучета водачи.

Нашият избор помага на слепите хора!

http://otvoriochi.com/