Плажни игри #1 Кораб-бряг

Плажни игри #1 Кораб-бряг

 

В тази игра всеки трябва да прави това, което заповяда капитана.

 

1. Нарисувайте права линия на пясъка. Изберете капитан. Пясъка от едната страна на линията обозначете като „Бряг”, а от другата страна – като „Кораб”.

 

2. Капитанът застава в единия край на линията, а всички останали застават с лице към него, с единия крак от едната, а другия от другата страна на линията.

 

3. Капитанът вика „Кораб” или „Бряг” в избран от него ред. Всеки трябва да скача в ляво или вдясно от линията според заповедта на капитана.

 

4. Ако някой докосне линията или скочи в погрешната посока – излиза от играта. Победител е този, който остане последен.

  плажна игра 1

Играта е специално избрана от активни карти "100 игри за деца във ваканция"


 
 
Още по темата:

Плажна игра #2 - Пясъчна мишена
 
Плажна игра #3 - Подхвърлянка

Плажна игра #4 - Акула, акула!