Плажни игри #3 Подхвърлянка

Плажни игри #3 Подхвърлянка

За тази игра се нуждаете от топка. Децата се подреждат в кръг на известно разстояние едно от друго. Всеки има по три живота.

 

1. Детето,в което е топката и което започва играта казва на глас името на друго дете и му задава простичък въпрос, например „Мими, как се казва детето на кравата?”, след това му подхвърля топката.

 

2. Другото дете трябва да отговори на въпроса преди да я хване. Ако закъснее с отговора или изтърве топката – губи живот.

 

3. То на свой ред избира дете, задава му въпрос и хвърля топката. Така играта продължава, докато остане един победител.

 

Играта е специално избрана от активни карти "100 игри за деца във ваканция"