ТАНЦ ВЪРХУ ТЪНЪК ЛЕД – основни тенденции при книгите

ТАНЦ ВЪРХУ ТЪНЪК ЛЕД – основни тенденции при книгите

Основните коментари през изминалата година, бяха свързани с ПОВСЕМЕСТНОТО ПАДАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ. По официална статистика (т.е. по силно занижени цифри) в US то е 5,7% в сравнение с първите девет месеца на 2010 г. В UK е 6,5%, в Германия – 5%, в Испания – 3,5%, във Франция – 6%, в Русия – 8% и т.н. Главната причина, разбира се, е макроикономическата ситуация, която в близко бъдеще няма да се подобри. На въпроса дали книгоиздателският бизнес е в упадък, John Makinson, CEO на Penguin Group, отговаря така: „Ако говорим за книгата като физически обект, отговорът е „да”. Ако говорим обаче за интереса към нашата медия – езикът и комуникацията на идеи – този пазар изобщо не е в упадък. Хората искат да четат и търсят навсякъде интересните четива”. Този отговор добре илюстрира цялостното настроение на панаира. В производството на печатни книги издателите трябва да се научат да влагат все повече стойност, защото хората, които ги купуват, гледат на тях като на „красиви и ценни предмети”.

НА ПАНАИРА ВЪВ ФРАНКФУРТ СТАНА ЯСНО, ЧЕ В ПАЗАРА НА ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ ВЕЧЕ „ИМА ПАРИ”.
Повечето от големите книгоиздателски концерни отчитат сериозни печалби от него. Скептицизмът на някои издатели и агенти отпреди година, че тенденцията е ясна, но в нея „няма пари”, не беше оправдан.
За първи път пазарният дял на fiction е-книгите в USA и UK надмина двуцифрените нива: в USA той е 13,6%, а в UK – 11%. И това от нива 5% и 4% съответно миналата година. Това развитие е изненадващо бързо. С тези темпове догодина този пазар може да бъде вече 40% в англоезичния свят. В Европа делът на този пазар е от 1% до 4%, но това на фона на малко над нулата миналата година също е удивително развитие. Като fiction-ът се продава повече в е-формат от non-fiction-а.
20% от англоезичните издатели твърдят, че е-книгите генерират над 10% от техния оборот. 42% от тези издатели продават между 80% и 100% от целия си каталог като е-книги. Очевидно става въпрос за млада и процъфтяваща индустрия, която по всеобщо мнение привлича за клиенти големи групи население, което преди това не си е купувало печатни книги. И това е най-радостната констатация.

ШЕСТ ГЛАВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО КНИГОИЗДАВАНЕ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИЗДАТЕЛИТЕ, АВТОРИТЕ И КНИГИТЕ НА ПАЗАРА

Първа тенденция: Залезът на традиционната книжарница
————————————————————————————————————-
Онлайн купуването на книги става все по-масово, защото:
- търсенето, предварителният оглед и самата покупка се осъществяват за секунди;
- удовлетворяват се трите най-важни нужди на клиента: неограничен избор, лек и удобен достъп до продукта, ниска цена;

Втора тенденция: Експлозивно нарастване на количеството предлаган текстов контент
—————————————————————————————————————–
Традиционната книга се изправя пред огромна конкуренция. Всяка година на пазара се появяват стотици хиляди заглавия от нов тип:
- книги с изчерпани тиражи, които се завръщат на пазара под формата на е-книги, т.нар. „зомби” книги или на издания, отпечатани по индивидуална поръчка (Publishing-on-Demand);
- бум на независимите издания: това са електронни книги, които се публикуват в Мрежата без издател. В Германия дори се учреди награда за най-добрите независими книги – Derneuebuchpreiz – в размер на 20 000 евро.
- алтернативен текстов контент в електронен формат, най-често с безплатен достъп: блогове, уикипедия, социални мрежи, игри, видеоклипове, периодика;
Голямата дилема пред книгите в момента е къде попадат те сред всички други избори за информация и развлечение, които имат ползвателите?

Трета тенденция: Все повече хора четат на екран
——————————————————————
Четенето на екран предлага по-богато и приятно изживяване в сравнение с четенето на хартия:
- откриване, предварителен преглед, покупка, прочит – всичко е само на един клик разстояние;
- възможност за модифициране размера на шрифта;
- максимално улеснено движение по текста;
- обяснителни хиперлинкове: така наречените enhanced books се предлагат все повече и то особено активно – за детската аудитория. Четенето на екран с всяка изминала година да става все удобно, бързо и евтино. За новите поколения читатели то е по-естественото общуване с текста, защото е интерактивно.
- безпроблемна преносимост;

Четвърта тенденция: Е-книгите постепенно настигат и надминават печатните книги по продажби
—————————————————————————————————————–
Е-книгите ще надделеят над печатните книги по-бързо, отколкото мнозина смятат. Прогнози:
- по финансова възвръщаемост е-книгите ще надминат печатните книги до 4 години;
- по брой продадени заглавия на човек от населението ще ги надминат до 2 години;
- за повечето независими автори границата вече е премината: при независимите издания е-книгите отдавна са набрали значителна преднина пред печатните издания;

Пета тенденция: Книгоиздателите започват да губят ръководната си роля
————————————————————————————————
Големите издателства вече не контролират достъпа до средствата за печат и каналите за разпространение, най-вече дигиталното. На тази тенденция си струва да се спрем по-подробно:
- големите издателства работят „със задна дата” – издават днес онова, което би се продавало по-добре вчера; това е т.нар. „книгоиздаване в огледалото за обратно виждане”;
- търговският цикъл на възвръщаемост при тях изисква 12-18 месеца;
- добрите книги твърде бързо изчезват от пазара поради изчерпан тираж, решения за допечатки се вземат трудно;
- големите издателства имат и големи разходи – поддръжка на материална база, заплащане на многоброен персонал – и това води до изкуствено завишаване на цените на книгите;
- поради големи наличности от многооборотни заглавия големите издателства пропускат печеливши и интересни автори;
- поради залеза на книжарниците, пред криза се изправя и самият процес на отпечатване на хартиени книги;
- всичко това само стимулира възхода на е-книгите;

Шеста тенденция: Възход на независимите издания и малките нишови издателства:
————————————————————————————————————-
Те променят правилата на играта, защото икономически са много по-рентабилни:
- каналите за разпространение са общодостъпни;
- производствените разходи са минимални или направо клонят към нулата;
- ставките за авторовите хонорари са от 50% до 80% на фона на 10-25% с големите издателства;
- предлагат възможност за поддържане на ниски цени;

Източник: http://www.anthearights.com/?page=news