Да се бориш с трудностите в училище, като се опреш на това, в което си добър

Да се бориш с трудностите в училище, като се опреш на това, в което си добър

 

Ако детето ви среща трудности в училище, класическият метод се състои в това да се опитате да попълните пропуските му, като го натоварите да работи повече, проверявате го по-често и го карате да се упражнява в тези области, в които среща трудности. Но тази допълнителна работа, която е мъчителна за него, се оказва в повечето случаи неефикасна, ако използвате едни и същи канали за обучение и се позовавате постоянно на едни и същи видове интелигентност.

 

Важно е да познавате доколко са развити различните видове интелигентност на вашето дете, за да можете да подберете правилния подход, чрез който да му помогнете да разбере това, което му се струва напълно непонятно.

Да се опрете на добре развитите видове интелигентност на вашето дете, означава да му говорите на език, който то разбира.

За целта ще се наложи да подходите творчески и това ще породи у него удоволствие и мотивация за учене.

Много деца се отегчават и обезкуражават, когато им се обяснява постоянно по един и същ начин това, което не разбират.

 

Някои примери: 

  • Използвайте урок по музика, за да се опрете на музикално-ритмичната интелигентност.
  • Разкажете на някого това, което току-що сте прочели, за да се опрете на междуличностната интелигентност.
  • Изиграйте понятията, които следва да научи, за да се опрете на телесно-кинестетичната интелигентност.
  • Нека нарисува разбраното, за да се опрете на визуално-пространствената интелигентност.

 

По принцип дете, което среща трудности в училище, има пропуски във вербално-лингвистичната и/или логическо-математическата интелигентност.

 

Истинска история

"Иван срещаше огромни трудности в училище и това го караше да се отнася много враждебно към него. Често отказваше да си пише домашните и да участва в клас. Заради резултатите му започнахме да се тревожим как ще продължи училищния си живот.

Когато се взе решение за прилагане в клас на теорията за различните видове интелигентност, учениците, подпомогнати от преподавателите си, се опитаха да разберат какъв е техният собствен букет от видове интелигентност. Иван откри, с помощта на учителя по физическо и на учителя по история, че има много силно развита визуално-пространствена интелигентност, но че вербално-лингвистичната му не е достатъчно развита и го блокира в усвояването на знания.

Един от учителите му го посъветва да се опре на своята визуално-пространствена интелигентност и да си направи мисловни карти (Mind Mapping®), когато учи уроците си у дома.

Иван реши да експериментира и вместо само да чете уроците си и да се надява, че някак си ще ги запомни, той преобразува това, което трябва да научи, в схеми. От следващата седмица този нов начин на работа даде резултат и той получи много добри оценки. Това му върна увереността и желанието да учи."

 

Ако искате да разберете как да разкриете и развивате различните видове интелигентност на детето си, прочетете книгата "Различните видове интелигентност: разкрийте талантите на своето дете" от поредицата "Ефективният родител".

Още от книгата:

Различните видове интелигентност: разкрийте талантите на вашето дете

8-те вида интелигентност и успехът в училище