Когато детето лъже - какво да направим

Когато детето лъже - какво да направим

Откъс от книгата "Помогнете на детето си да развие своята самоувереност":


„Открих, че е излъгал няколко пъти, за да скрие белите, които е направил, и не ми е показвал оценките си в училище. Това не може да продължава така!“

 

Да отстъпите пред неприемливо поведение

Родителството понякога ни кара да вземаме импулсивни решения при проява на поведение, което подсъзнателно отхвърляме. Такъв е и този случай, ситуация, която е много деликатна, защото може да предизвика внезапно гняв и желание да накажете детето. Всъщност искреността е една от основните ценности, които човек желае да предаде на детето си. Лъжата разрушава взаимното доверие! И все пак… Сменете гледната си точка, поставете се на мястото на вашето дете: вие сте най-важният човек за него, през вашия поглед то се вижда и преценява. Знае кое е важно за вас, зависи от вас. Лъжата е проблем, но за него може би е било единственото решение, което е успяло да открие, за да запази любовта ви?

 

Как да действаме?

Реагирайте ясно, твърдо, но с обич: лъжата е неприемлива за вашата ценностна система, но вие го обичате и ще го обичате дори с лошите му оценки и ще направите всичко, за да му помогнете. Вашата любов е безусловна към детето, не спрямо неговото поведение. Ролята на родител е да му помогнете да разбере защо е постъпило така и най-вече да открие възможностите, които ще му позволят да се справи по друг начин с трудните ситуации.


Eто едно упражнение, което можем да правим с детето, за да му помогнем да започне и поддържа един позитивен вътрешен диалог:


 

ТАЙНА СИЛА

 

Цел: Да улесните мобилизирането на различни ресурси за справяне с трудностите.

Как да действаме: Основният принцип е да накарате детето да запечата в ума си всички ресурси на свое разположение – в ръката си, за да може да ги запомни по-лесно и да съумява да ги открива, когато свие юмрук.

 

1. Определете с детето, с помощта на въпросите по-долу, държанието и поведението, които ще му позволят да се почувства силно, уверено: уточнете физическата му стойка, поговорете си за неговия вътрешен диалог, това, което знае за себе си, неговите емоционални опорни точки.

 

2. При всеки етап нека запише на самозалепящи се бележки или просто на листчета по няколко думи, които обобщават постигнатото. Добавете заедно дума/израз за насърчаване: Давай!, Нека силата бъде с теб!.

 

3. Бележката може да се залепи на ръката му: да чете и препрочита избраните изрази, за да се потопи в тях, да почувства силата им. След това да затвори очи и да стисне юмрук няколко пъти, за да запечата в ума си полученото усещане за увереност. Повтарянето на жеста позволява създаване на моментна връзка в двете посоки, тоест може да свие юмрук, за да открие усещането, и по този начин да възобнови силата на ресурсите си.

Прочетете повече в книгата "Помогнете на детето си да развие своята самоувереност"

Още по темата:

Защо децата лъжат

За да научим детето си да лъже, трябва да го наказваме

Детето казва "За нищо не ме бива" - какво да направим