Наръчник за родители "Добре дошли в 1. клас" - втора част

Наръчник за родители "Добре дошли в 1. клас"  - втора част

Откъс от "Наръчник за родители "Добре дошли в 1. клас" | 2020"

Детето с добра самооценка преминава по-лесно през предизвикателствата на живота. Съвременната психология убедително показва, че можем силно да влияем както върху самооценката на детето, така и върху поведението му, като му показваме, че забелязваме постиженията или неуспехите му.

Психолозите наричат този процес „даване на обратна връзка”. Най-много помагаме на детето си, ако обратната връзка, която му даваме, е: позитивна, т.е. отбелязва успехите, а не провалите. Например: „Тези две буквички са написани много красиво!” вместо „От цял ред буквички си успял да напишеш само две правилно!” конкретна, т.е. не дава оценка на личността на детето, а отбелязва точно какъв успех е постигнало.

 

 

 

Например: „Браво! Написала си цялото домашно съвсем сама!” вместо „Браво! Ти си добро дете!” своевременна, т.е. да се дава непосредствено след постижението, преди детето да е забравило за преживяването около него. Например: „Днес изчистих стаята по-бързо благодарение на твоята помощ” вместо „Миналата седмица много ми помогна!” развиваща, т.е. да отчита не само резултатите, но и положените усилия.

Например: „Виждам, че си се постарал да напишеш домашното докрай! Хайде сега да опитаме да намерим верните отговори!” вместо „Цяла страница със задачи и нито една вярна!” адекватна, т.е. да съответства на постижението. Например: „Това “и” е написано точно на място” вместо „Ти си гений! Никога в живота си не съм виждала по-добре изписано „и“!”

Съвети към родителите:

  • Не забравяйте, че детето научава повече, когато се поощрява за постиженията, отколкото, когато се санкционира за неуспехите.
  • Не прекалявайте с похвалите, защото така детето развива зависимост към тях и започва да прави нещо само ако знае, че това ще му донесе похвала или награда.

  • Помогнете на детето си да се почувства ценено – общувайте с него, играйте заедно, четете или просто го слушайте.

  • Вярвайте в детето! Когато то вижда, че родителите са убедени в способността му да овладее някое умение, то също вярва, че може да успее.

 

Източник: Със специалното разрешение на "Асоциация Родители"

Откъс от "Наръчник за родители "Добре дошли в 1. клас" | 2020"

 

Още по темата:

Наръчник за родители "Добре дошли в 1. клас" - първа част