Наръчник за родители на първокласници - готови ли сте?

Наръчник за родители на първокласници - готови ли сте?

Този текст е част от "Наръчника за родители на първокласници", авторски продукт на Асоциация "Родители"

 

Добре дошли в 1-ви клас!

 

1. Емоционалното състояние на детето е по-важно от вкопчването в детайлите.

Децата са емоционални - те безпогрешно разпознават и най-малката нотка на безпокойство, колебание или напрежение в поведението на своите родители. Ние често сме склонни да се впуснем до такава степен в детайлите и практическите подробности, че можем да пропуснем най-важното  – емоционалното състояние на детето. Скъпи родители, подсигурете на децата си необходимите материали, помагала и учебници, но не забравяйте да осигурите най-важното: времето, грижата и емоционалната подкрепа - прегръдка, изслушване и насърчение от мама и татко.


2. Знанията не са целта – целта е създаването на умения за усвояване на знания. Основната цел е детето да си изгради навици за учене през останалата част от живота, а не просто да ходи на училище и да мисли, че това е само по задължение. Ползата, която училището носи, не е в самите знания, а най-вече в развиването на навици за усвояването им.


3. Все още авторитет № 1 сте вие! Семейната среда е тази, която създава и формира отговорни, пълноценни и щастливи хора. Вие не сте партньор на училището – училището е ваш партньор!

Бъдете готови за това, че със започването на училище авторитетите се променят. Мнението ви на родители все още има водещо значение, но учителят също придобива важна роля в живота на детето ви. Старайте се да не конфронтирате мненията си и да не обезценявате авторитета му пред детето. Ако все пак с нещо не сте съгласни, намерете верния и спокоен тон да поговорите и с детето си, и с учителя. Ваша отговорност е да поддържате връзка с учителите и да изисквате информация за състоянието, поведението и развитието на детето си. Когато и двамата родители показват заинтересованост, диалогът с училището е по-лесен.

 

5 основни ключа за успешна подготовка на детето за постъпването му в първи клас:

 

Ключ 1 Положителна нагласа към училището

Как да изградите положителна нагла са на детето към училището? От една страна организирайте подходящ учебен кът и набавете нужните пособия за учене. Направете мястото за учене привлекателно – украсена мебел, любими- те цветове и герои. От друга страна запазете играчките и мястото за игра на детето, така че то да може да се връща към него, когато желае. По този начин преходът към новата роля и среда ще бъде по-плавен. Насърчавайте детето, като му разказвате вашите хубави спомени от училище, забавни моменти и весели случки в клас.

 

Ключ 2 Общуване с връстниците

Насърчавайте и тренирайте уменията на детето за общуване с връстници. Наблюдавайте в каква степен вашето дете умее да говори ясно и разбираемо, да участва в обща дейност или разговор с връстници, да приема чужда гледна точка, да инициира игра.

 

Ключ 3 Справяне в конфликтни ситуации

Всеки път, когато детето срещне трудност или конфликт, говорете с него как се чувства, какво мисли и как може да се справи самостоятелно. Обсъждайте различни идеи и начини за справяне в конфликтни ситуации. Придобиването на умения за справяне с трудни моменти е дълъг процес, в който вие трябва да подкрепяте детето постоянно. Помогнете му да разбере, че конфликти ще има, докато има и хора, и че конфликтите не бива да се избягват, а да се преодоляват.

 

Ключ 4 Отстояване на мнение

Насърчавайте детето да отстоява своето мнение в училище и да отказва предложения и идеи, които не му харесват. Предпазете го от натиска постоянно да се съобразява с общоприетото мнение.

 

Ключ 5 Бъдете му истинска опора

Подкрепяйте го и бъдете до него – това е най-важното нещо, което могат да дадат бащата и майката на едно дете.

 

Този текст е част от "Наръчника за родители на първокласници", авторски продукт на Асоциация "Родители". В тази малка книжка  се говори за различни неща – от класната стая до училищните тоалетни, от спорта и езиците до изкуството и домашните. За предизвикателствата и отговорностите пред нас, родителите и за най-важното - безусловната любов и подкрепа, която трябва да даваме на децата си.Наръчникът може да бъде поръчан от ТУК


Още по темата:

Топ 5 на нещата, които учителите очакват от родителите

Ужасният, прекрасен, първи учебен ден

Идеи за подарък за първия учебен ден