Съвети за успешната адаптация в детската градина

Съвети за успешната адаптация в детската градина

Откъс от книгата за родители "Детската градина - щастливо място" на Теодора Пампулова

За да може детето да се почувства спокойно в детската градина, е необходимо да направим някои промени у дома. Целта ни следва да бъде не само да информираме детето за предстоящите нови неща, но и да наподобим в известна степен условията в детската градина.

Хубаво е да обърнем внимание на режима на сън и бодърстване, да синхронизираме правилата, да упражняваме раздяла.

Наподобете режима за бодърстване и сън на този на детската градина

В детските заведения се следва строг дневен режим, с цел да се организират децата в определени дейности и занимания. Родителите, които желаят да запишат малчугана си на ясла или детска градина, следва да го подготвят, като се опитат да въведат подобен дневен режим вкъщи.

За да успеете обаче да постигнете позитивни резултати, е необходимо да започнете поне няколко месеца преди детето да постъпи в детската градина. Има деца, които не искат да спят обеден сън например. Хубаво е тях да научите да почиват тихо в леглото си.

Времевите диапазони на отделните детски заведения може да се различават, но графикът на дейностите в детската градина изглежда по подобен начин:

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00–8.30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

8.30–9.15

Закуска

9.15–10.00

Педагогически ситуации

10.00–10.30

Подкрепителна закуска

10.30–12.00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12.00–13.00

Обяд

13.00–15.00

Следобеден сън

15.00–15.45

Подкрепителна закуска

15.45–19.00

Дейности по избор на детето; дейности, организирани от детския учител;

Изпращане на децата.

               

Синхронизирайте правилата!

 На всички ни е ясно, че когато човек сменя средата, е необходимо да се адаптира и към условията и изискванията на новото място. Това очаква детето, когато постъпи в детската градина – ще е необходимо да се приспособи.

Колкото по-бързо и лесно въведем правила и граници, толкова предстоящата промяна няма да изглежда на малкия човек напълно непозната и оттам плашеща.

Често погрешно се смята, че липсата на ограничения и правила правят детето „свободно“ и то най-добре може да изразява себе си. Според Франсоаз Долто въвеждането на забраните може да започне на 2-годишна възраст, като пред детето най-напред се поставят външни ограничения по отношение на взаимодействието със средата.

Тези ограничения скоро се превръщат във вътрешен регулатор на поведението и ограниченията. Липсата на изисквания се преживява от детето под формата на тревожност, чувство на страх, които излизат на повърхността чрез различни симптоми.

Когато детето посещава детска градина или следва да постъпи в нея, е необходимо изискванията да се уеднаквят.

Част от правилата, които можете да въведете, са:

1. Детето да общува учтиво с връстниците и с възрастните. Основата на такъв тип общуване е малчуганът да познава значението на такива думички като благодаря, моля, заповядай, извинявай и т.н. Те ще му помогнат по-лесно да създаде приятелства и да ги поддържа в хармония.

2. Да поздравява другите деца и работещите в детската градина първоначално след покана от страна на родителя, а скоро след това и по навик – самостоятелно и без напомняне.

3. Детето да бъде научено още в семейството да търси помощ, когато се затруднява с нещо. Голяма част от децата, опитвайки се да се справят сами, често се нараняват или изпадат в състояние на безпомощност, истерия и силен плач.

4. Детето да уведомява възрастните за своите нужди – Гладен съм!; Ходи ми се до тоалетна!; Може ли да стана от масата! и др.

Това е изключително полезно за персонала на детското заведение, тъй като, вече информиран за това, което детето иска да направи, той може да вземе най-адекватното за ситуацията решение и да даде на детето инструкции.

Хубаво е малкият човек да уведомява възрастен, когато другите деца се отнасят към него зле, удрят го или го изключват от игрите.

5. Хубаво е детето да умее да играе с играчките, по възможност да ги оставя на местата им или да ги отстъпва на връстник.

6. Заниманието на вашето дете не бива да пречи на заниманието на друго. Поради тази причина възрастните, които се грижат за малчугана, може да наблюдават играта му и да коригират навреме и адекватно поведението на детето тогава, когато то е неуместно.

Важно е на детето да бъде напомняно, че ако не следва правилата, то ще бъде отстранено от играта, която играе групата.

7. Полезно е детето да може да се самообслужва преди сън и да не разчита само на възрастните. Спалното помещение в детската градина е тихо място за почивка. Хубаво е на детето у дома да бъде напомняно да не разговаря, когато вече е в леглото си.

8. Важно е детето да умее да измива ръцете си със сапун преди хранене и след ползване на тоалетна, всеки път, когато са замърсени – при игра, при работа с боички и др. Добре е на мивката децата да бъдат внимателни, да не си мокрят ръкавите, обувките, дрехите.

9. Детето се храни с прибори – вилица, лъжица, малка лъжичка за десерта, а за всяка храна се ползва отделен съд – дълбока чиния, плитка чиния, чашка.

Хубаво е у дома да научите малчугана да използва и салфетка, да уведомява, когато иска допълнително храна, да внимава и да пази дрешките си (доколкото е възможно това) и т.н

10. Детето да казва НЕ, ако някой го докосва по начин, който го кара да се притеснява и да се чувства неудобно и неприятно. Тогава казва: „Не ме докосвай! Това не ми харесва!“.

Основата на спазването на правилата и дисциплината в детската градина се поставя вкъщи. За да са по-ефективни тези процеси, необходимо е да се съобразяваме със следното:

- Да не възпитаваме уморено или неспокойно дете! Често пъти се случва да се опитаме да въведем някое правило или да съблюдаваме изпълнението на друго в напълно неподходящ момент. Детето ви хвърля играчка по сестричката си в изблик на гняв, че не сте му разрешили да си вземе бонбон?

Това е типичен пример за това, че то няма да възприеме абсолютно никое от логичните ви обяснения, защото целият му вътрешен свят е обзет от негативната емоция. Изчакайте да се успокои и след това му обяснете

- Необходимо е детето да бъде способно да свърши това, което изисквате от него. Така например, ако искате то да поздрави учителката, но се затруднява да каже Здравейте!, може просто да ѝ подаде ръка.

- Използвайте подходящ стимул, за да мотивирате детето да се държи по желания от вас начин. Повечето от родителите се стараят да подкупват децата си с дребни лакомства и със скъпи подаръци. Всъщност единственото, от което се нуждае малкият човек, е внимание!

Целувка, прегръдка, усмивка, пожелани и получени, могат да станат силен мотиватор детето да спазва правилата.

- Моделирайте поведението на детето! Много е вероятно то да не може да изпълнява абсолютно всички правила, посочени по-горе. И това е съвсем нормално! Ние обаче можем много хитро да трансформираме негативното му поведение в полезно, приятно и емоционално ненатоварващо околните.

Така например, ако детето напуска мястото си по време на хранене, можем да използваме ставането му конструктивно, като му възложим различни задачи – да отсервира ненужните прибори, да подреди част от играчките и т.н.

- Насърчавайте и хвалете! Това означава да не игнорирате успехите на своето дете, колкото и да ви се струва, че то не е направило кой знае какво. Детето ви се храни вече повече от час, изцапало е масичката си и цялото си лице, но пък ИЗПОЛЗВА приборите правилно. Похвалете го!

 

По този начин ще му дадете обратна връзка, че оценявате прогреса му. Така следващия път, когато се храни, ще се старае пак да получи одобрението ви. Важно е да знаете, че в главата на детето няма малки и големи постижения – всички негови успехи са еднакво важни и ценни.

Има обаче деца, които възрастните определят като самоволни, палави, инатливи и непокорни. Обикновено тези деца имат мнение по всеки въпрос.

С тези малчугани е трудно да бъдат въведени правила в детската градина, ако това не се е случило вече у дома. За тях можем да използваме някои хитрини.

Източник: Откъс от книгата за родители "Детската градина - щастливо място" на Теодора Пампулова

 

Още по темата:

Недостатъците на детската градина - притеснения на родителите

Предимствата на детската градина - мнението на един психолог

Наръчник за родителя "Добре дошли в детската градина"