Как да научим детето да се сприятелява?

Как да научим детето да се сприятелява?

ПРОБЛЕМ

„Когато му предложа да покани приятели на гости, детето ми казва, че няма такива и че на никого не му пука за него.“

 

ОБЯСНЕНИЕ

Страхът от погледа на другия

„Когато гледам себе си, се отчайвам“, казва афоризмът, но детето, което не притежава самоувереност, не е в състояние да приложи неговата втора част: „Когато се сравнявам с някого, се успокоявам“.

Тъкмо напротив. То се страхува от съпоставките, които другите ще направят неизбежно в негов ущърб. Смята, че няма какво да предложи, следователно не заслужава някой да се интересува от него.

Детето може да е пробвало да скъси дистанцията с останалите, но неговото неуверено поведение, неумелият му начин на общуване да са породили въпросителни у събеседниците му, недоразумения, колебания във възприемането му, които то веднага е интерпретирало като отхвърляне, и е спряло да опитва.

 

 

Решило е, че е по-добре да си остане в ъгъла и да избегне разочарованието.

Избраната самота е по-малко болезнена от пренебрежението.

 

Подкрепата на околните и интегрирането в група са част от нуждите на детето. За разлика от детската градина, в началното училище приятелствата стават по-здрави, като при тях обменът, споделянето, възможността да се довериш са по-важни.

 

 

Родителят трябва да предлага и да улеснява срещите. Накарайте детето да опише характеристиките, които си представя, че трябва да притежава най-добрият му приятел, и често, пред огледалото, му показвайте, че то притежава същите качества.

Да убедите детето, че то самото ще бъде суперприятел, е заобиколен начин да промените представата, която то има за себе си, и да улесните общуването му. По този начин то ще знае кои са качествата, които ще му помогнат да скъси дистанцията с останалите деца.

 

РЕШЕНИЕ:

Дейност: Моят най-добър приятел.

 

Цел: Подобряване на уменията за създаване на отношения с другите.

 

Как да действаме:

1. Попълнете заедно въпросника по-долу.

2. Попитайте кое другарче от класа отговаря на този портрет.

3. Измислете заедно начин да го поканите у вас.

4. Застанете пред огледалото и коментирайте качествата на вашето дете спрямо тези в списъка.

 

 

Това е най-добрият ми приятел, защото…

(отбележете важното)

обича животните                                                - интелигентен е

- весел е                                                                - усмихва се често

- обича музиката                                                   - има много играчки

- обича спорта                                                       - кара ме да се смея

- споделя вещите си                                             - обича същите неща като

                                                                                  мен

- умее да ме изслушва                                         - кара ме да откривам нови

                                                                                 неща

- има купища идеи                                                - верен приятел е

- имам му доверие                                                - приличаме си

                        - смел е

 

 Това е откъс от книгата "Помогнете на детето си да развие своята самоувереност!", част от поредицата "Ефективният родител".

 

 

Още по темата:

  Помогнете на детето си да развие своята самоувереност

Как да направим детето си уверено?

Детето и усещането за вътрешна сигурност