Как да възпитаваме децата си без наказания и упреци

Как да възпитаваме децата си без наказания и упреци

На пръв поглед възпитанието без наказания изглежда далечна утопия. Човек трябва да отговаря за постъпките си, дори да е на 2 години и провинението му да е размазаната по масата каша. Битува мнението, че детето трябва да се „стяга“ от малко, за да не ни се качи на главата.

През вековете са се натрупали доста идеи за наказания на непослушните деца, болшинството от които съвременната педагогика и психология категорично отхвърлят като варварски и нехуманни.

Но дори родителите да не приветстват шамарите, то много от тях изпитват чувство за вина, че налагат наказания, за да „не изтърват нещата“. Голяма част просто искат да имат мирни и топли отношения с децата си, които в същото време тестват издръжливостта на нервите им.

Тъй като в родителско-детските отношения главните са именно родителите, много зависи от тяхната позиция и възгледите им върху света. Поведението на децата много често е пряк резултат от тях.


И така, какво биха могли да направят родителите, за да не разчитат само на наказания?


1. Поставяйте граници. Това може, а това не може. „Не може“ трябва да се отнася за значително по-малко неща и те трябва да са наистина важни – като безопасността или здравето (на всички, не само на детето).


2. Помнете, че детето е отделна личност, която може да има собствено мнение, различно от вашето.


3. Не бива да забравяме, че децата всъщност не са малки възрастни. За тях е нормално да шумят, да се цапат и трябва да се отчитат особеностите на конкретната им възраст, за да могат да се предвиждат някои ситуации.


4. Внимателно слушайте детето и се интересувайте от неговото мнение.


5. Избягвайте да говорите през цялото време „не“ и „не бива“. Предлагайте варианти.


6. Правилата са важни, но винаги трябва да има възможност за отстъпка.


7. Позволявайте на детето да изрази своите чувства. Особено негативните – учете го да се справя с тях.


8. Помнете, че грешките са важна част от развитието. Бъдете търпеливи и снизходителни с децата си.


9. Не се опитвайте да промените темперамента на детето си.


10. Ако детето ви е извършило сериозно провинение, което изисква предприемането на сериозни мерки, предприемете ги, но избягвайте да оценявате цялата му личност на базата на една или две постъпки. Дайте му възможност да поправи нещата.


Източник: Дети и родители


Още по темата:

Не трябва да сме приятели с децата си

10-те НЕ в отношенията ни с децата от известния психолог Юлия Хипенрайтер - част 1

10 начина да привлечеш вниманието на децата си без да крещиш