Проектът "Четене от самото начало" - част 2

Проектът "Четене от самото начало" - част 2

 

Един уникален проект "Четене от самото начало" - какво постигнаха деца, учители, библиотекари - вижте част 1


Ето и повече информация за проекта, представена ни от г-жа Екатерина Кръстинова – главен учител в ДГ „Радост“, гр. Пазарджик  – с 28години трудов стаж.


Какво представлява проектът „Четене от самото начало…“, който реализирате във вашата градина?

- Идеята за проекта дойде от Недка Русекова; библиотекар в детския отдел на РБ „Н. Фурнаджиев“, гр. Пазарджик. Тя беше присъствала на уъркшоп, организиран от Гьоте институт по въпросите за четенето от ранна детска възраст. Запалена от идеите на немската практика, г-жа Русекова ми предложи да реализираме „Четене от самото начало…“, „Книжката като играчка“, тъй като тогава, през 2012 г., бяхме взели тригодишните деца в детската градина и това беше точно моментът да видим как ще се отрази общуването на децата от ранна възраст с книжките и четенето на глас от възрастен. 

г-жа Недка Русекови (вляво) и г-жа Екатерина Кръстинова (вдясно)


Какви са целите на проекта?

- Целта на проекта е да компенсира намаляването на четенето в семейството и работейки с децата и родителите, да възвърнем тази практика в домовете. Това пък да доведе до насърчаване на ранното детско четене и повишаване равнището на грамотност, съобразено с възрастовите особености на децата; възпитаване на навици за четене; по-добро сътрудничество между детската градина–семейство–библиотека. Горди сме, че прозряхме проблема с грамотността и започнахме работа по него още през 2012 година – той придоби гласност по-късно и намери отражение в „Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността /2014–2020/. Четенето – ключът за повишаване на грамотността на нацията“ на МОН.


Какви бяха етапите? Етапите, през които премина апробирането на проекта, бяха три:

- Подготвителен – запознаване с немската практика за насърчаване на четенето; изготвяне на концепцията на проекта; набелязване на дейностите съвместно с библиотеката; запознаване на родителите с идеята за работа с техните деца; анкетно проучване на навиците и нагласите за четенето сред родителите; обобщаване на резултатите.

Пътуваща кутия с книги

     

- Изследователски – реализиране на дейностите през  учебната година и летния период. Дейностите бяха разпределени в тематични модули за всяка възраст. В дейностите, освен библиотеката, като партньори включихме  – Регионалния исторически музей; Художествената галерия „СТ. Доспевски“; Етнографски музей; къща-музей „К. Величков“; къща-музей „Георги Герасимов“; къща-музей „Ст. Доспевски“.

Детската градина беше постоянен партньор на библиотеката в целия техен календар на дейностите.

Посещение в музей


Участвахме активно в конкурси:  за детски рисунки; конкурси на издателства, националната награда „Бисерче вълшебно“.

Посещавахме театрални постановки в драматичния театър на Пазарджик; Опера за малки в София.

- Заключителен – той се проведе в края на четвърта група, преди постъпването на децата в първи клас; презентирахме работата по проекта и диагностицирахме постиженията на децата.

 

Как реагираха децата?

Децата участваха във всичко с огромен интерес, те видяха и научиха неща, за които и не подозираха, че съществуват.

 

Получихте ли подкрепата на родителите?

- Подкрепата от родителите беше пълна и безрезервна. Помагаха и се включваха във всичко. На тях също им беше много интересно, любопитно  и най-важното – виждаха ползата и резултата от участието на децата в инициативите.


Какви бяха крайните резултати?

- След приключване на проекта и обобщаване на резултатите от диагностиката на децата стана ясно, че съвсем непринудено 88% от децата в групата четяха и другите 12% бяха „съблазнени“ да четат. Те излязоха от детската градина подготвени за училището, социализирани, комуникативни и без притеснение участваха във всичко. Книгата за тях беше важен и любим приятел, източник на полезна информация и забавление.

 

Продължавате ли с проекта?

- Да, от тази учебна година с влизането в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование работата по проекта се разработи в иновативна програма за ранно насърчаване на четенето във всички възрастови групи.


 

Ако искате повече информация за проекта, можете да се свържете с г-жа Кръстинова тук: [email protected] 

 
Още по темата:

Един уникален проект - част 1

Най-важният урок

Най-добрите учители, които познавам