Как да направим спинерите полезни в клас

Как да направим спинерите полезни в клас

Идеи за различните предмети:

Български език и литература:

 • Дискусия с учениците: "Спинерите бяха забранени в много училища. Можете ли да помислите за аргументи ЗА и ПРОТИВ използването им от децата в класната стая?"
 • Можете ли да напишете убедително писмо до учителя си, в което да го помолите да ви позволи да използвате спинерите по време на час?
 • Напишете реклама, с която да рекламирате спинерите на деца и възрастни.
 • Можете ли да напишете статия в Уикипедия за спинерите, така че да е информативна и полезна.
 • Напишете статия за блог относно популярността на спинерите. Включете коментари на ваши приятели и учители.
 • Напишете инструкции, които да описват как се правят различни номера със спинери.

 

Математика

 • Сравнете различното време, за което се въртят различните спинери. Можете ли да използвате тази информация, за да направите таблица или графика.
 • Използвайте спинера си вместо таймер. Можете ли за времето на неговото въртене, да кажете таблицата за умножение, да решите пресметнете 25 лесни уравнения наум или да решите сложна математическа задача?
 • Сравнете цените на спинерите в няколко онлайн магазина. Използвайте тази информация, за да съставите собствени задачи например: имам 20 лв. и искам да купя 2 спинера, колко пари ще ми останат?

 

Наука

 • Кои са силите, които са намесени във въртенето на спинерите? Можете ли да нарисувате диаграма, която да ги изобрази?

 

Информационни технологии

 • Има стотици приложения за спинери в гугъл стор и ап стор. Можете ли да сравните характеристиките им? А можете ли да измислите ново?
 • Направете уеб страница или видео, които да рекламират чисто нов спинер.
 • Създайте видео, което да показва на потребителите как да правят трикове със спинери.

Технологии и предприемачество

 • Под надзора на възрастен можете ли да разглобите спинера? От какво е съставен? Как работят? Всички спинери ли са с подобна структура и материали?
 • Можете ли да измислите нов спинер?
 • Можете ли да направите дизайн на опаковка и промоционални материали за нов вид спинер.

Изкуство

 • Създайте собствен дизайн на спинер.

История

 • Открийте повече информация за историята на играчките. Какви играчки са били популярни преди 5, 10, 20 или 100 години? Как са се променяли играчките през годините? А в какво са си приличали? Бихте ли могли на базата на тази информация да предвидите какви играчки ще има в бъдещето?

 

Физкултура

 • Използвайте спинер вместо таймер по време на упражненията. Колко кълба напред или коремни преси можете да направите преди спинерът да спре?


Още по темата: