Методът Монтесори - научи ме да се справям сам

Методът Монтесори - научи ме да се справям сам

Откъс от книгата "Помогнете на детето ви да порасне с Монтесори"

 

Много родители се интересуват от педагогиката и принципите на Мария Монтесори, но не знаят как да ги приложат с децата си вкъщи.

 

Как да обзаведем дома си, за да позволим на нашето дете да стане самостоятелно?

 

Как да се подготвим за дадена дейност?

 

Как най-вече да я представим на детето?

 

Всъщност при Мария Монтесори фазата на представянето е почти толкова ключова, колкото и самата дейност. Материалите са само една малка част от тази педагогика, те постигат необходимия ефект само ако са използвани в подходящ контекст и обкръжение, ако са представени правилно от възрастен.

 

 

Детето според Мария Монтесори

Според Мария Монтесори детето до 6-годишна възраст е като „попивателна“. Ние ще му „повлияем“ – ще оставим трайна следа – като му представим всички видове дейности, които ще му помогнат да изгради начина си на мислене и личността си. За целта ще има различни видове дейности, насочени към:

 • живота като практика,
 • живота като сетивност,
 • езика,
 • математиката.

 

След 6-годишна възраст детето преминава от състояние „попивателна“ в състояние „осмисляне“. То има все по-голяма нужда да разбира света, който го заобикаля и вече не само да гледа, а да наблюдава и след това да възпроизвежда.

На физично ниво то влиза в период на явно спокойствие. Детето все по-често си задава въпроси и интересът му нараства значително: то се превръща в културен изследовател.

 

 

Но най-вече става едно „обществено новородено“, то ще започне своето изграждане като личност спрямо останалите деца и ще е готово да опознае света. През този период ще му представим това, което Мария Монтесори нарича „космическо образование“, което е наистина в основата на педагогиката за децата на възраст от 6 до 12 години.

С метода „Монтесори“ децата на 6 години вече умеят да четат, да пишат (с добри граматически понятия) и да смятат. След това се пристъпва към 5-те велики приказки, 5 важни истории, които ще открият, всяка една от тях - пътя за изучаването на много специфични теми:

 • историята за Земята,
 • историята за живота на Земята,
 • историята за човека,
 • историята за писмеността,
 • историята за цифрите.

 

Други важни принципи на този метод:

 • Едно по едно: материалите „Монтесори“ са сетивни и работят изключително според принципа, че всяка трудност трябва да бъде преодолявана една след друга, поотделно, за да може да се възприеме пълноценно всяка от тях.

 

 

 • Самопоправка: грешката не се смята като недостатък, а като нормален и необходим етап от откриването. Материалите трябва да позволяват на детето да се поправи самò. Детето вече няма да се намира под натиска „да се хареса на възрастния, като постъпи правилно“, то ще може да се поправи самò, да се научи и да прогресира за собствено удовлетворение.

 

 • Урок в 3 стъпки: той играе основна роля в развитието на речта. След като се пристъпи към дадено понятие при конкретна ситуация, урокът в 3 стъпки ще позволи да се запомни свързаният с него речник, да се назоват образите, да се формират понятията за тях.

  Така че ще представим на детето картинки (по принцип 3), които ще назовем „бавно“, като всеки път ще молим детето да повтори. След това, някой друг път, отново със същите картинки ще помолим детето да покаже (детето приема думата, като показва, че я разбира).

 

И накрая, като трета стъпка, възрастният ще посочи картинка, като попита: „Какво е това?“. По този начин детето ще запомни думата, като я възпроизведе и я използва съзнателно.

 • Карти в 3 части: също наречени „номенклатурни карти“, те представляват специфично езиково средство при педагогиката „Монтесори“. Състоят се от серия картинки на една и съща тема.

  Първо има серия с карти с описание (името е изписано отдолу), след това същата серия с карти без описание и накрая серия от талони за четене. С тях може да си служим от много рано, дори преди детето да се е научило да чете, и по всички теми, с които желаем да го запознаем.

 

Роля и отговорност на родителя

Мария Монтесори квалифицира възрастния като „връзката между детето и обкръжението“. Дори вкъщи е важно да запазим тази философия в ума си: позицията, която ще заемем като възрастни, ще обуслови отношенията, които детето ще има с нас, но също така и със своето обкръжение.

 

По този начин прилагането на принципите на педагогиката на Монтесори се превръща в истинска житейска философия:

 • Езикът: важно е да се погрижите то да използва добро езиково ниво (ключът на способността за мислене и на интелигентността), с разнообразен и точен речник.

 

 • Доверието и доброжелателството: имайте доверие в детето си и във вас самите! Ще събудите силата на вашето дете, ако напълно му вярвате.

 

 • Заемете позиция на смиреност: възрастният трябва да се научи преди всичко да наблюдава детето, да запазва тишина и да остава в сянка. Възрастният е водачът, но „господарят“ е детето.

 


 

 • Свободата: да позволите на детето да се ползва от висока степен на независимост и свобода, не означава да го оставите да прави каквото си иска. Разбира се, за да не се превърне тази свобода в хаос, ще е необходимо да поставите рамка, строго определена от правила, които за детето няма да е трудно да спазва, ако те са твърди и неоспорими.

 

 

Целта на всичко това не е да се създаде училище „Монтесори“ у дома, а да се вдъхновим от нейната така богата и доброжелателна философия, за да помогнем на детето да порасне уверено.

Ако вашето дете не обърне особено внимание на дадена дейност или не се справя добре с нея, няма място за тревога, всяко дете си има своите сфери на интереси, свое развитие и свой собствен ритъм.

 

Този материал е част от книгата "Помогнете на детето ви да порасне с Монтесори"

 

Още по темата:

Детето казва „За нищо не ме бива“ - какво да направим

Детето казва "Няма! Не искам!" - какво да направим

Детето и усещането за вътрешна сигурност