В класа на детето ми има агресивни деца - отговаря психологът

В класа на детето ми има агресивни деца - отговаря психологът

Здравейте, синът ми е в I клас и много се тревожа. В класа има 2 момчета, които често започват караници, дори бой, и синът ми се увлича и участва. Лошото е, че ме е страх както за здравето му, така и да не стане агресивно дете. Не знам кой е виновен в случая – тези 2 момчета? Родителите им, защото допускат децата им да се държат така? Учителката, защото не успява да ги овладее? Какво може да се направи в такава ситуация?“

Прочетете мнението на Теодора Пампулова, детски психолог, координатор на Дружеството на психолозите за гр. Пловдив и региона.

 

Първокласниците попадат в среда на стрес, породена от новите взаимоотношения, от смяната на дневния режим, задълженията и отговорностите, които поемат, по-малкото време за игра и повече време, прекарано без движение.

 

 

За тях обаче от изключително важно значение има контактът с връстниците. В случая е необходимо първо да разберете каква е причината синът Ви да харесва тези две деца – те популярни ли са, по-интересни ли са, другите деца харесват ли ги повече, лидерите на класа ли са това и т.н. Много е важно да научите какви са вътрешните мотиви на детето Ви да им подражава.

За „виновно“ дете не смятам, че е уместно да се говори. Всъщност вината за неправилното общуване и невъздържаното поведение на горепосочените деца е изцяло при възрастните. Т.е. всяко дете само приема правилата, които биват задавани. А понякога правила напълно липсват или не биват съблюдавани!

 

Това, което можете да предприемете, е следното:

 

1. Да получите възможно най-много информация за престоя на детето в училището. Можете да попитате учителката какви са наблюденията ѝ относно поведението на детето Ви, да потърсите контакт с други родители и техните деца, за да разберете повече каква е атмосферата в класа, какви са взаимоотношенията между децата, какви са нещата, с които се занимават по време на междучасията, и т.н.

 

2. В случай че информацията Ви е недостатъчна или Ви притеснява, можете да потърсите съдействието на педагогическия съветник или училищния психолог. Той може да наблюдава децата и да разговаря с тях.

 

3. Говорете непрекъснато с детето – как е минал денят му, какво му е направило впечатление, как се чувства и т.н. Имайте предвид, че ако пряко застанете в опозиция на децата, които синът Ви харесва, е много вероятно той по-силно да пожелае да общува с тях. Забранените неща са най-привлекателни!

 

 

 

4. Опитайте се да обясните на детето защо поведението му е неуместно, защо може да застраши здравето и живота си и т.н. Правете това многократно!

 

5. Ако детето има възрастен, когото харесва, приема топло и е емоционално обвързано с него, можете да го използвате като наставник на сина Ви. Разговорът с друг възрастен, когото детето одобрява, може да промени коренно гледната му точка за поведението и държанието му.

 

6. Можете да поканите двете момчета у дома на гости, за да ги наблюдавате с какво се занимават, как синът Ви общува с тях, преди да предприемете каквито и да било действия. Потърсете контакт и с техните родители, за да получите информация за семейната им среда например.

 

7. Първокласникът прекарва повече от половината си ден в учебното заведение. Учителите са тези, които трябва да наблюдават децата и да коригират поведението им, да въведат правилата в класа и в училището.

 

8. В случая можете да помолите учителката да включва сина Ви в други групи, когато децата работят върху задачи, за да може да опознае и другите деца, да смени мястото, на което седи в клас (ако то стои в близост до някое от тези две момчета), да запишете сина си в дейности, които другите две деца не посещават.

 

 

Ограничаването на времето, прекарано заедно, ще даде възможност на детето Ви да създаде и други контакти със съученици.

 

9. И тъй като първокласниците прекарват много време на едно място, заети в дейности, свързани с учебния материал, необходимо е детето да прекарва повече време в спортни занимания. Спортът е отдушник за натрупаната енергия и напрежение и изгражда характера на детето.

 

За по-конкретни напътствия е необходима допълнителна информация по въпроса.

  

Автор: Теодора Пампулова, детски психолог

 

Още по темата:

Защо децата проявяват агресия в училище - мнението на един учител

Понякога търсенето на вина е прехвърляне на отговорност - мнението на един родител

7 идеи за сплотяване на класа