5 игри за създаване на екип – за деца в 1. и 2. клас

5 игри за създаване на екип – за деца в 1. и 2. клас

1. Екипен пъзел – помага да разберем ролята на всеки участник в екипа

Необходими материали: 4 пъзела от по 100 или 200 части.

Как се играе: Разделете класа на малки групи и на всяка група дайте равен брой парчета от пъзел, като предварително разбъркате заедно парчетата от 4-те пъзела. Крайната цел е всички отбори максимално бързо да завършат своите пъзели. За да я постигнат, децата ще трябва да работят заедно – първо в рамките на групата си, а после и с останалите групи. Ще трябва да идентифицират частите, които има при тях, и да установят кои са излишни. След това трябва да комуникират с другите екипи и да разменят части. Към края тези, които са наредили своите пъзели, могат да помагат на другите, за да постигнат максимално бързо време.

Ако децата харесат играта, може да я повтаряте – с различни пъзели.

 

2. Огледалце, огледалце – стимулира доверието и сътрудничеството

Как се играе: Подредете децата две по две, с лице едно към друго. Едното дете е водещото, другото го следва. Нека водещият да извършва бавни движения, които партньорът му да се опита да повтори – без да говори. След няколко минути ролите се разменят. Това упражнение стимулира доверието, екипността и набляга на важността на комуникацията – дори когато е невербална.

3. Да построим кула – развива уменията за решаване на проблеми

Разделете класа на отбори, осигурете строителни материали – кубчета, части от конструктор, картон, тиксо. Целта е да се построи най-високата кула за определено време. Окуражете ги да обсъждат идеи, да планират действия и да работят заедно, за да постигнат целта. Още в началото припомнете, че всеки участник трябва да е чут и да участва, и задача на екипа е да следи за това. После обсъдете резултатите – нека всеки отбор анализира какво е постигнал, какво е можел да направи по-добре и какво би променил следващия път. Попитайте ги кое е трудното и кое е лесното на работата в екип.

 

4. Кръгът на добротата – да се почувстваме по-добре

Как се играе: Нека децата седнат в кръг. Първият участник трябва да каже нещо мило на детето вляво от себе си. След това второто дете казва комплимент на съседа си отляво и така продължават, докато всички не чуят нещо хубаво за себе си.

Това упражнение подсилва увереността на децата и ги учи да бъдат мили с другите от класа.

 

5. Разкажи ми история – развива творчеството и екипната работа

Как се играе: разделете децата на групи и на всяка задайте начално изречение, например – „Имало едно време едно коте“. Всяко дете от групата трябва да добави по едно изречение, свързано с предходното, така че всички заедно да съставят история.

Тази игра развива въображението, заостря вниманието и учи на екипна работа.

Още по темата:

3 игри за опознаване на класа

4 игри за опознаване и приемане на различията

7 идеи за сплотяване на класа