4 игри за опознаване и приемане на различията

4 игри за опознаване и приемане на различията

1. Забележи приликите и разликите

Необходими материали: Осигурете карти, върху които има различни животни или хора.

Как се играе: Покажете на децата 2 карти на различни хора – например възрастен човек и малко дете. Помолете ги да посочат общите черти между тях. После обсъдете и по какво се различават.  Дискутирайте колко е хубаво, че си приличаме и едновременно с това всеки от нас е уникален. Напоменете за пръстовите отпечатъци, коментирайте чувствата, които изпитваме, усещанията на телата ни на студ, жега и т.н. 

 

2. Познай чувството

Необходими материали: Осигурете карти с хора, чиито лица изразяват различни емоции.

Как се играе: Покажете картите на децата и ги попитайте какво изпитват хората върху тях – щастие, тъга, изненада, гняв. Нека отделят картите с положителни емоции и тези с отрицателни. Помолете ги да имитират това, което виждат, или пък да изразят различна емоция. Обсъдете колко е важно да се опитваме да разбираме какво усещат хората срещу нас и да проявяваме емпатията си.

 

3. Приятелска мрежа.

Необходими материали: Кълбо с прежда.

Как се играе: Нека децата седнат в кръг. Този, който започне, трябва да хване края на преждата и да сподели нещо за себе си например: „Имам куче“, „Страх ме е от котки“, „Не обичам моркови“. След това да подхвърли кълбото към друго дете, без да изпуска конеца. Детето, което хване кълбото, също споделя нещо и го подхвърля към друго дете, като не изпуска преждата – т.е. кълбото трябва да се разплита и всяко дете, което го е получило, трябва да задържи част от преждата при себе си, когато го хвърля нататък. Така в края на играта всички ще са оплетени в една приятелска мрежа, обединени от споделянето на нещо лично.

Съвет: Подгответе си допълнително кълбо, в случай че първото свърши по средата на играта. Целта е всички деца да участват.

4. Четене на книга

Необходими материали: Книга с история, в която участват различни герои с различни особености.

Как се играе: Прочетете книгата и проведете дискусия с децата – какво се случи, как реагира единият герой, а другият? Какво щеше да стане, ако … Представете си приказка, в която всички герои са еднакви – дали щеше да е интересна?

 

Още по темата: 

3 игри за познаване на класа

5 игри за създаване на екип - за деца в 1. и 2. клас

7 идеи за сплотяване на класа