3 игри за опознаване на класа

3 игри за опознаване на класа

1. Две истини и една лъжа

Нека всяко дете да намисли по 3 твърдения за себе си – две верни и едно невярно. 

Например: Обичам котки. Мразя спагети. Миналата година ходих на сафари. 

След това всеки участник трябва да ги каже на останалите, а те на свой ред да познаят кое е истина и кое не.

По този начин децата се опознават,  развиват умението си да слушат и упражняват съобразителността си.

 

 

2. Всичко за мен

Нека всяко дете донесе стари списания и календари от вкъщи. Също така осигурете децата да разполагат с ножица, лепило и картонен лист. Задачата пред всеки е да отреже думи, изречения, снимки, картинки, които му харесват и описват неговия живот – интереси, хобита, любими неща. След това да ги залепи върху картона и така да създаде колаж, който да покаже и разкаже на останалите.

Чрез тази игра децата развиват въображението си и споделят лична информация чрез творчество.

3. Бинго за теб и за мен

Направете си бинго карти, в които в квадратчетата да са изписани определени характеристики като например: „Имам котка“, „Имам куче“, „Обичам пица“, „Не обичам броколи“, „Обичам да танцувам“ и т.н. Раздайте по една карта на всяко дете и нека то да попълни картата, като разпитва останалите деца и записва имената в квадратчетата. След това изберете произволно няколко деца, които да прочетат картите си.

Друга разновидност на играта е да направите голям плакат, разграфен на квадратчета, както е описано по-горе. След това вие да задавате въпросите и да записвате имената на децата, които отговорят положително. Това ще предизвика много шум, смях и броене.

Важно е всяко дете да има възможността да бъде активно и да бъде чуто. Във всеки клас има по-комуникативни и по-свити деца и ролята на учителя е да уравновеси и подпомогне равномерното изразяване на мнения.

 

Източник: Weareteachers.com

Превод и адаптация: издателство "Клевър Бук"

 

Още по темата: 

4 игри за опознаване и приемане на различията

5 игри за създаване на екип - за деца в 1 и 2 клас

7 идеи за сплотяване на класа