Колко е важна социализацията за децата?

Колко е важна социализацията за децата?

Една съвместна рубрика със сайта Детето днес

 

ВЪПРОС:

Ако не пусна детето си на детска градина до септември (той е 2-ра група), дали това ще се отрази на социализацията му впоследствие?

Той свикна лесно у дома и като че ли няма голяма нужда от деца –дали това е полезно за него?

 

ОТГОВОР:

Социализацията на детето е процес, чието начало се поставя от самото раждане на бебето. Формира се основно от семейните правила и ценности, от примера на поведение на родителите, баби и дядовци, приятелския кръг на семейството, обществото като цяло.

В този процес детето е активен участник, то е „творец“ при формирането и развитието на личността си с нейните психосоциални свойства и качества.
Общуването с деца на съответната възраст помага на детето да изгради своята самооценка.

 

 

В игрите децата развиват своите качества и създават нови такива, учат се да дават най-доброто от себе си. Играта е преходът към света на възрастните. Съвместната дейност в играта учи на колективност, съпреживяване, търпение и взаимодействие с другите, както и на нови форми на поведение. Това е възраст, в която детето вече предпочита да споделя играта със своите приятели.

При активно общуване с детето, свободна и организирана игра, срещи с други хора (освен с членовете на семейството) е напълно възможно то да се развива пълноценно и да изгражда необходимите социални норми на поведение, да упражнява своето свободно общуване и да расте уверено и спокойно дете, дори пропускайки няколко месеца от посещението на детско заведение.

От основно значение са поставянето на ясни правила и тяхното спазване в ежедневието на детето, както и то да получава необходимото му внимание и време за свободна игра.

 

 

Творческите занимания представляват интерес за децата в тази възраст, също така ролевите игри, както и тези с достатъчна физическа активност.

Всичко изброено е от основно значение за психомоторното развитие на децата и представлява ежедневието в детската градина.

Всяко дете се нуждае от общуване с други деца, дори да не успява все още да изрази това. В този възрастов период то е с богато развиваща се фантазия и енергия да твори, дори да пакости, с изразено желание за самостоятелност.
Помнете, че детето в тази възраст се нуждае основно от вашите любов, подкрепа и общуване, както и да му позволите да изразява своята самостоятелност, фантазия и творчество в игрите.

 

 

Магдалена Батева е психолог. В практиката си тя работи с деца, тийнейджъри и възрастни. Има опит при работа с деца със специални  потребности – синдром на Даун, лека до умерена умствена изостаналост и др., както и опит при работа с промени в поведението, психосоматични прояви, възрастови и житейски кризи. С нея може да се свържете на тел. 0883477851

Още специалисти за работа с деца, можете да откриете на сайта Детето днес.

 

Още по темата:

Детето казва "За нищо не ме бива!" - какво да направим

Детето казва "Не искам!" - какво да направим

Методът Монтесори - научи ме да се справям сам