Конфликтите между децата

Конфликтите между децата

Конфликтите са неизбежна част от общуването между хората. Да се научим как да ги разрешаваме конструктивно, е ключово социално умение, подпомагащо удовлетворяването на две основни човешки потребности – от свързаност и принадлежност. Проблемите, които децата срещат при общуването с други деца, са чест повод за притеснение у родителите. Но децата имат нужда от конфликти, за да се научат как да ги разрешават. Как можем да им помогнем да развият необходимите умения за справяне в конфликтни ситуации?

1. Осигурявайте им достатъчно време за свободна игра. Свободната игра е най-добрата „среда“ за усвояване на умения за разрешаване на конфликти. В свободната игра всеки влиза по собствено желание, а неумението да спазваш правилата, да правиш компромиси и да си сътрудничиш с другите се „наказва“ с изключване. И тъй като желанието да са част от играта е по-силно от всичко друго, децата често намират оптималните начини да разрешат мирно конфликтите помежду си.

2. Бъдете пример у дома за конструктивно решаване на конфликти. Много родители вярват, че трябва да крият конфликтите помежду си и да ги „замитат под килима“. Но по-здравословно и ценно за децата е да виждат как родителите се справят и разрешават споровете помежду си, как се сдобряват и помиряват след възникналите разногласия.

3. Учете ги да разбират, уважават и приемат валидността на чуждата гледна точка. Всеки има правото на своята истина. Уменията за емпатия се развиват малко по-късно. Малките деца са егоцентрични, което е нормална част от тяхното развитие. Въпреки това е хубаво от малки да ги насърчаваме да се замислят над това, което се случва с другия, да се поставят на негово място, да проявяват любопитство, да виждат ситуацията от няколко гледни точки.

4. Развивайте тяхната емоционална интелигентност – учете ги да познават, разбират и назовават чувствата си, както и да ги изразяват, без да обиждат и нападат другите. Познаването и разбирането на това, което се случва в нас и в човека срещу нас, ни помага да намерим взаимно приемливи решения на ситуацията.

5. Не ги учете да отвръщат на агресията с агресия, а да поставят граници (когато е възможно) пред агресията на другите деца. Важно е да могат да се оттеглят от конфликтните ситуации спокойно и с достойнство, отстоявайки себе си: „Не ми е приятно и не искам да играя с теб, когато се държиш с мен по този начин“.

6. Обяснете им, че не е необходимо да се харесат на всяка цена на всички и не са длъжни да търпят отношение, което ги обижда или унижава. Физическата и вербалната агресия в общуването са недопустими. Когато се чувстват застрашени и в опасност, трябва да потърсят закрилата на възрастен.

7. Ако вие сте призован да разрешите конфликт между две деца: не бъдете осъждащи и не търсете виновен. Уважавайте и пазете достойнството и на двете деца. Опитайте се да изслушате истината на всяко едно от тях, да разберете мотивите и причините за поведението им. Помогнете им сами да достигнат до решение, вместо да им предлагате своето готово решение. Бъдете посредник и медиатор, а не арбитър и съдия.

8. Учете ги да поемат отговорност за постъпките си и да се извиняват, когато са сгрешили. Това умение се моделира главно у дома, от родителското отношение.

9. Насърчавайте ги да разговарят с приятелите си и да обсъждат проблемните ситуации, да изразяват открито чувствата и желанията си, вместо да се затварят в себе си, да избягват, да премълчават обидата и да предполагат това, което мисли другият.

10. Повярвайте им, че могат да се справят сами. Ако постоянно се намесваме, опекунстваме, спасяваме ги и им казваме какво да правят, те никога няма да развият вътрешните ресурси за справяне и или ще избягват конфликтите на всяка цена, или винаги ще търсят някого, който да ги спасява.

Eлена Петрова - майка на три деца, юрист и кандидат-магистър по психология. Автор на статии и Фейсбук страница, посветена на осъзнато родителство – „За Майките и Хората“. Автор на книгата „Очакваме близнаци

Още по темата:

Защо децата проявяват агресия в училище - мнението на един учител

7 идеи за сплотяване на класа

Понякога търсенето на вина е прехвърляне на отговорност - мнението на един родител